دوج - تومان
قیمت :
دیروز :
تغییرات :
حجم :
جفت ارز قیمت تغییرات
بیت کوین/تومان 274,316,000 - 0.79 %
اتریوم/تومان 9,375,300 - 0.58 %
بیت کوین کش/تومان 4,737,600 0 %
تتر/تومان 24,270 1.39 %
دوج/تومان 50 0 %

آخرین معاملات دوج - تومان

مقدار (دوج) قیمت (تومان) ارزش کل (تومان)
{{ beauty_price(item.amount,{},var_target) }} {{ beauty_price(item.price,{},var_source) }} {{ beauty_price((item.total),{'avoid_scientific': true},var_source)}}

صف سفارشات خرید

مقدار (دوج) قیمت (تومان) ارزش کل (تومان)
خالی
{{ beauty_price(item.amount,{'avoid_scientific': true},var_target) }} {{ beauty_price(item.price,{'avoid_scientific': true},var_source) }} {{ beauty_price((item.total),{'avoid_scientific': true},var_source)}}

صف سفارشات فروش

مقدار (دوج) قیمت (تومان) ارزش کل (تومان)
خالی
{{ beauty_price(item.amount,{'avoid_scientific': true},var_target) }} {{ beauty_price(item.price,{'avoid_scientific': true},var_source) }} {{ beauty_price((item.total),{'avoid_scientific': true},var_source)}}