بیت کوین کش - بیت کوین
قیمت :
دیروز :
تغییرات :
حجم :
جفت ارز قیمت تغییرات
بیت کوین/تومان 158,610,011 - 1.79 %
اتریوم/تومان 3,620,000 - 1.51 %
بیت کوین کش/تومان 2,345,000 0 %
تتر/تومان 17,740 - 1.65 %
دوج/تومان 29 0 %

آخرین معاملات بیت کوین کش - بیت کوین

مقدار (بیت کوین کش) قیمت (بیت کوین) ارزش کل (بیت کوین)
{{ beauty_price(item.amount,{},var_target) }} {{ beauty_price(item.price,{},var_source) }} {{ beauty_price((item.total),{'avoid_scientific': true},var_source)}}

صف سفارشات خرید

مقدار (بیت کوین کش) قیمت (بیت کوین) ارزش کل (بیت کوین)
خالی
{{ beauty_price(item.amount,{'avoid_scientific': true},var_target) }} {{ beauty_price(item.price,{'avoid_scientific': true},var_source) }} {{ beauty_price((item.total),{'avoid_scientific': true},var_source)}}

صف سفارشات فروش

مقدار (بیت کوین کش) قیمت (بیت کوین) ارزش کل (بیت کوین)
خالی
{{ beauty_price(item.amount,{'avoid_scientific': true},var_target) }} {{ beauty_price(item.price,{'avoid_scientific': true},var_source) }} {{ beauty_price((item.total),{'avoid_scientific': true},var_source)}}
مقدار
بیت کوین کش
قیمت واحد
بیت کوین
ارزش کل
بیت کوین
انقضا
مقدار
بیت کوین کش
قیمت واحد
بیت کوین
ارزش کل
بیت کوین
انقضا